FEMdata

Etusivu     Tuotteet     Yhteystiedot          EnglishFINNSAP -ohjelmisto

FINNGEN -mallintaja

FINNDRAW -jälkikäsittelijä

Putkistojen analyysiohjelmisto FPIPE

Paineastia- ja säiliörakenteiden erikoisohjelmat

Ohjelmien käyttöympäristö

Ohjelmien käyttökieli

Ohjelmien tukipalvelut

FEM laskentapalvelut
 FEMdatan ohjelmistotuotteet
 

FINNSAP -ohjelmisto

FINNSAP on yleinen FEM -lujuuslaskentaohjelmisto koneenrakennuksen, teräsrakentamisen, laitossuunnittelun ja rakennusalan sovellutuksiin.

Ohjelmistoa voidaan käyttää mm. seuraavan tyyppisten rakenteiden analysointiin: ristikko-, palkki- ja kehärakenteet, putkistot, pyörähdyssymmetriset paksut kuoret, levy- ja laattarakenteet sekä 3-ulotteiset ohuet kuoret ja solidit.

Analyysimahdollisuuksina löytyy mm. statiikka, ominaisvärähtelyt, pakkovärähtelyt, maanjäristysanalyysi, lämmönjohtumisanalyysi, stabiliteettianalyysi sekä materiaalisesti ja geometrisesti epälineaarinen analyysi.

Ohjelmistossa on jälkikäsittelymoduuli kehärakenteiden väsymisanalyysia varten sekä teräsrakenteiden mitoitusanalyysi Eurocode 3 standardin ja SRMK:n B7 -ohjeen mukaan. Myös teräsbetonilaattojen mitoitusanalyysi sisältyy ohjelmistoon.

 

FINNGEN -mallintaja

FINNGEN on vuorovaikutteinen FEM -mallintajaohjelma, jolla voidaan luoda rakenteen geometria ja elementtimalli sekä antaa laskennan tarvitsemat reunaehto-, kuormitus-, materiaali- ja muut ominaisuustiedot.

Rakenteen geometria voidaan siirtää CAD -mallista FINNGEN -mallintajaan käyttäen yleisiä geometrian tiedonsiirtoformaatteja tai ohjelmakohtaisia liityntöjä. CAD -geometrioiden automaattista pinta- ja solidiverkotusta varten on oma verkotusmoduulinsa.

Malleja geometria- ja ominaisuustietoineen voidaan siirtää myös teräsrakenneohjelmistoista (mm. XSteel) ja laitossuunnittelujärjestelemistä (Cadmatic, PDMS, PDS, SmartPlant, Plant 3D, Vertex).

Ohjelmassa on graafinen Windows -käyttöliittymä (GUI) ja 3D grafiikka.

 

FINNDRAW -jälkikäsittelijä

FINNDRAW on vuorovaikutteinen graafinen FEM tulosten jälkikäsittelyohjelma.

Ohjelmassa on graafinen Windows -käyttöliittymä (GUI) ja 3D grafiikka.

 

Putkistojen analyysiohjelmisto FPIPE

FPIPE on putkistojen joustavuus- ja jännitysanalyysiohjelma, jolla voidaan suorittaa jännitysanalyysi EN 13480, ASME, SFS ja RN -normien mukaan.

Laskentatapauksina voivat olla mm. statiikka, ominaisvärähtelyt,  pakkovärähtelyt ja maanjäristysanalyysi.

Putkistomalleja geometria- ja ominaisuustietoineen voidaan siirtää laitossuunnittelun CAD järjestelmistä (Cadmatic, PDMS, PDS, SmartPlant, Plant 3D, Vertex) Finngen -mallinnusohjelmaan.

 

Paineastia- ja säiliörakenteiden erikoisohjelmat

AXSHELL on ohutseinäisten pyörähdyskuorten FEM lujuuslaskentaohjelma teräs- ja betonisiilojen, massatornien, säiliöiden ja paineastiarakenteiden jännitysanalyysiin. Kuormitus voi olla ei-pyörähdyssymmetrinen. Ohjelmassa on valmiiksi kehitetyt tuulenpaine- ja siilokuormat.

FINNFEM on paksuseinäisten pyörähdyskappaleiden ja tasomallien FEM -lujuuslaskentaohjelmisto. Kuormitus voi olla ei-pyörähdyssymmetrinen. Voidaan ratkaista myös lämpötilajakautumia stationäärisissä ja transienteissa tapauksissa.

 

Ohjelmien käyttöympäristö

Ohjelmia voidaan käyttää kaikissa MS Windows -ympäristöissä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 10.

Finngen ja Finndraw -ohjelmissa on graafinen Windows -käyttöliittymä (GUI) sekä 3D grafiikka. Tulostukseen voidaan käyttää Windows tulostinpalveluja sekä tuottaa sähköisiin dokumentteihin liitettäviä kuvia.

Käyttöohjeet ovat selattavissa suoraan Finngen ja Finndraw -ohjelmista Windows help -muodossa.

 

Ohjelmien käyttökieli

Vuorovaikutteisten ohjelmien kieli on valinnan mukaan suomi tai englanti.

Ohjelmiin on saatavissa suomenkieliset ja englanninkieliset käsikirjat.

 

Ohjelmien tukipalvelut

FEMdata hoitaa ohjelmistotuen ja järjestää käyttökoulutusta.

 

FEM laskentapalvelut

FEM lujuuslaskentatehtäviä hoidetaan pitkällä kokemuksella.